Hem


Välkommen till Enköpings Garnisons IF!

Föreningen är till för att främja gemenskap och fysisk aktivitet för personal tillhörande Enköping Garnison.

EGIF bedriver idagsläget verksamhet inom golf, ishockey, innebandy och enduro.


Föreningen stiftades 1957 under namnet S 1 IF Blixten, då som en sammanslagning av den 50 år gamla föreningen I 8 IF och S 1 IF. Föreningen hade till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka förhöjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat-och idrottsanda. 


När S 1 flyttade från Uppsala 1982 så har föreningen bytt namn två gånger. Först till Upplands Regemente IF 1994 och sedan till nuvarande namn, Enköpings Garnisons IF, EGIF, 2009.


EGIF ligger under det centrala förbundet Försvarets Civila IF. FCIF anordnar diverse tävlingar för de föreningarna som är anslutna till förbundet. 

FCIF:s aktivitetsschema hittar du här.


Styrelse:

Ordförande Philip Strandqvist


Vice ordförande Patrik Görl 


Sekreterare Karl Sjökvist


Kassör Carl-Johan Pettersson


Ledamot Peter Kilström


Ledamot Pär Hietala


Kontakta oss:

Maila styrelsen direkt.


Medlemsavgift är 100kr och gäller per kalenderår. Betalas genom;

Swish: 123 252 9717

Plusgiro: 15 11 92-2